Den 18 juli firar vi våra födelsedagar med sommarkalas

hemma på Östragården och vi vill gärna se dig/er som vår gäst

 

 

Det är Öppet hus från 13.00, och framåt kvällen flyttar vi ut maten och fortsätter att umgås på logen.


Välkomna

Jan-Olof   &  André

 

Det är vår önskan att inte få några prylar men skänk gärna en slant till de organisationerna som är omnämnda sist på sidan.

 

OSA: För vår planering så uppskattar vi om ni meddelar någon veckan innan att ni kommer,

men skulle ni glömma så är ni välkomna ändå med risk för att det blir taberas i grytorna.

Lämpligen via SMS eller e-post till Marie 070-649 33 97 eller marie@runtorp.se

 

 

Om ni skickar ett bidrag så märk med ”Jan-Olof-Andre” så vet mottagarna vad det gäller.

 

Kalmarbygdens FUB ( http://www.fub.se/lokalt/fub-kalmarbygden/presentation )

Plusgiro 648792-0

Pengarna kommer att bidra till att hjälpa ungdomar med funktionshinder till en innehållsrikare fritid.

 

Narkolepsiföreningen Sverige

Bankgiro 773-8503 eller Swish 123-466 58 16 ( https://www.narkolepsiforeningen.se/ge-en-gava/ )

Pengarna kommer att sättas in på kontot som stödjer forskningen kring Narkolepsi.